• (044) 222-88-32
  • (097) 785-36-96
Факти про ІВ
Успешные рекламные кампании популярных ТМ
Корисне
  • Регистрация торговой марки в Украине и регистрация торговой марки за рубежом - отдельные процедуры
  • Торговой маркой могут быть, в частности, слово (слова), изобразительные элементы (рисунки), комбинации слов и рисунков
  • Предварительный поиск на тождество и сходство торговой марки проводится по специальным закрытым базам данных Укрпатента
  • Для начала работы по регистрации торговой марки Вам необходимо заполнить анкету и доверенность, бланки которых мы

Основні аспекти реєстрації та діяльності інформаційних агентств

Автор: Автор: Ірина Захарчук, юрист патентно-юридичного Агентства «ГОЛДМАРК»
Інформаційні агентства як особливий суб’єкт поширення масової інформації беруть свій початок ще з 30-х років ХІХ ст. Перше інформаційне агентство «Гавас» виникло в 1835 році  у Франції, у 1944 р. воно було перейменовано у «Франс Пресе» і під цією назвою діє до сьогодні. У 1948 р. в Нью-Йорку було засноване інформаційне агентство Ассошіейтед Пресс, яке зараз нараховує близько 9 тисяч абонентів, а це 1400 щоденних газет, 350 тижневих газет та інших видань, а також 466 радіо- й телестанцій у США і 4500 різних видань і радіостанцій за межами США. Проте ці агентства значно відрізнялися від сучасних – основною метою для них було збирання та постачання новин для інших ЗМІ, а передача самих новин відбувалася спочатку поштою, а з виникненням телеграфного зв’язку – телеграфом.
 
Історія українських інформаційних агентств починається 1907 р., коли у Відні було засноване Українське пресове бюро. У його завдання входило постачати європейську пресу інформацією про Україну. З цією ж метою у 1912 р. у Львові було засновано Український інформаційний комітет. Загалом же інформаційні агентства того часу мали головною метою національно-визвольну боротьбу за незалежність України. Саме тому, збирання і поширення ними інформації відбувалися в цьому напрямку.

Після здобуття Україною незалежності і прийняттям у 1995 р. ЗУ «Про інформаційні агентства» почався новий етап розвитку для українських інформаційних агентств. Сьогодні інформаційні агентства створюються з метою збирання, обробки, творення, зберігання, підготовки інформації до  поширення,  випуску та розповсюдження інформаційної продукції про економічні, політичні, культурні, соціальні, наукові та ін. сфери  нашого життя.
 
Основними  видами  продукції  інформаційних агентств, передбаченими чинним законодавством,     є:  електронна, друкована, фото-, кіно-, аудіо- та відеопродукція. Проте чи не найпопулярнішим шляхом поширення своєї продукції для сучасних інформаційних агентств стала всесвітня мережа інтернет, адже таким чином відбувається наближення інформаційної продукції до кінцевого споживача, забезпечується доступність та оперативність такої інформації.

Для того щоб юридична особа отримала статус інформаційного агентства, їй потрібно спочатку зареєструватися в Міністерстві юстиції України. Адже інформаційними  агентствами є зареєстровані як юридичні особи суб'єкти інформаційної діяльності, що діють з метою надання інформаційних послуг (ст.1 ЗУ «Про інформаційні агентства»). Згідно законодавства, інформаційні агентства можуть мати будь-які організаційно-правові форми.

Реєстрації підлягають всі інформаційні агентства та представництва іноземних інформаційних агентств, що засновуються і діють в Україні. Право на заснування інформаційних агентств мають громадяни та юридичні особи України. Що стосується іноземних громадян та юридичних осіб, то вони мають право бути співзасновниками інформаційних агентств України. При цьому їх частка в статутному фонді  не повинна перевищувати 35 відсотків.

Заява на державну реєстрацію ІА, подається від імені юридичної особи, що вже зареєстрована як суб’єкт підприємницької діяльності до Міністерства юстиції України, де і розглядається протягом семи днів. В результаті розгляду приймається рішення про державну реєстрації або про відмову в державній реєстрації інформаційного агентства.

У разі виявлення в заяві відсутності (неточного або неправильного зазначення) відомостей, Мін’юст може письмово повідомити про це засновника (співзасновників) у межах семиденного строку. В такому випадку до заяви вносяться зміни з метою усунення вказаних недоліків.

В реєстрації інформаційного агентства може бути відмовлено виключно з підстав, передбачених ст.14 ЗУ «Про інформаційні агентства»:
1)  назва  інформаційного  агентства,  його  програмна  мета, основні  цілі  та  напрями  діяльності  суперечать   законодавству України;
2) реєструючим органом уже  зареєстровано  інше  інформаційне агентство з тією ж назвою;
3)  заяву  подано  до закінчення року з дня набрання законної сили рішенням суду про припинення діяльності  цього інформаційного агентства.

Реєструючий орган надсилає письмове повідомлення про відмову в державній реєстрації протягом семи днів з  дня  одержання  заяви  про державну реєстрацію інформаційного  агентства  від  засновника, в якому зазначаються  передбачені  цим  Законом підстави відмови.

Порушення  порядку  державної  реєстрації, встановленого цим Законом,  або  відмова  в  державній  реєстрації  оскаржується в суді.

Так, предметом гучного оскарження стала бездіяльність Державної реєстраційної служби при розгляді заяви про реєстрацію інформаційного агентства, а саме, затягування розгляду заяви на реєстрацію інформаційного агентства Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛГБТ ПОРТАЛ УКРАЇНИ» як суб'єкта інформаційної діяльності (реєстраційна служба просила розшифрувати абревіатуру «ЛГБТ» у назві інформаційного агентства). В результаті розгляду справи суд частково задовольнив позов, визнавши протиправною бездіяльність Державної служби України та зобов'язавши відповідача розглянути реєстраційну заяву позивача, а саме Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛГБТ ПОРТАЛ УКРАЇНИ» як суб'єкта інформаційної діяльності, в порядку та строки, визначені в Законодавстві України. 

Після судового слухання Державна реєстраційна служба все-таки прийняла рішення, але не про на користь позивача, а про відмову в реєстрації вищезазначеного інформаційного агентства. Однією з причин відмови була наявність абревіатури «ЛГБТ» у назві інформаційного агентства та не надання засновником змістовного тлумачення даного скорочення, що  не дало можливості реєструючому органу дослідити  дотримання статті 2 ЗУ «Про інформаційні агентства», зокрема в частині розголошення інформації, яка підриває суспільну мораль. Проте засновники ІА не зупинились і зараз позиваються до Мін′юсту, перше слухання призначено на 22 червня 2015 р.

В разі прийняття рішення про державну реєстрацію інформаційного агентства, засновнику потрібно сплатити державний збір у розмірі 850 грн. у разі, якщо реєстрація була на здійснена на громадянина чи юридичну особу України, або 2040 грн. у разі, коли співзасновниками виступали громадяни чи юридичні особи іноземних країн.

Після сплати засновником інформаційного агентства збору за реєстрацію, Міністерство Юстиції видає свідоцтво встановленого зразка про таку реєстрацію. Дія такого свідоцтва має необмежений строк. Крім цього, інформаційному агентству присвоюється відповідний номер, а інформація про нього вноситься до державного реєстру інформаційних агентств.

Інформаційне агентство може виступати як засновник (співзасновник) інших засобів масової інформації, бути автором або власником інформації, видавцем (виробником) інформаційної продукції, розповсюджувачем і споживачем інформаційної продукції.

Інформаційні  агентства  згідно із законодавством України про мови  поширюють свою продукцію державною мовою, російською, іншими регіональними  мовами  або  мовами  меншин, а також іншими мовами, дотримуючись      загальновизнаних      етично-моральних      норм слововживання.

Діяльність інформаційного агентства припиняється в разі його реорганізації або ліквідації. У випадку реорганізації засновник повинен зареєструвати новостворене інформаційне агентство. Ліквідація можлива за ініціативи власника або за рішенням суду. При одержанні від засновника повідомлення про припинення діяльності інформагентства Укрдержреєстр бере до відома зазначену інформацію та вносить відповідний запис до книги обліку виданих свідоцтв про державну реєстрацію інформагентства. Інформаційне агентство вважається таким, що припинило свою діяльність з моменту вилучення його з державного реєстру.

В силу того, що ЗУ «Про друковані ЗМІ (пресу) в Україні» не передбачено реєстрацію електронних ЗМІ, а лише друкованих, то реєстрація інформаційних агентств стала  альтернативою для такої реєстрації в Україні. Адже зареєструвавши інформаційне агентство, Ви зможете законно поширювати інформацію через свій новинний сайт, що є дуже актуальним в період широкого розвитку, популярності і легко доступності Інтернету.

Крім того, що інформаційні агентства надають інформаційні послуги, вони можуть створювати і власні інформаційні продукти. При цьому випуск і розповсюдження інформаційними агентствами власної продукції з метою отримання прибутку з погляду законодавства розцінюється як підприємницька діяльність в інформаційній сфері. Саме з цієї причини юридичні особи, які є неприбутковими, не можуть бути зареєстровані як інформаційні агентства.

Продукція  інформаційного  агентства  -  це  матеріалізований результат його діяльності, призначений для розповсюдження з  метою задоволення  інформаційних  потреб  громадян,   юридичних осіб, держави. Розповсюджуватись продукція інформаційних агентств може за допомогою передбачених законодавством засобів комунікації – друкованих і екранних видань, радіо, телебачення, електричного та електронного зв’язку (телефону, телеграфу, телефаксу), комп’ютерних мереж та інших телекомунікацій. Інформаційні агентства мають переважне право на використання засобів комунікації.

Журналісти  інформаційного  агентства
  мають  права  та  виконують обов'язки, визначені  чинним  законодавством  України  про  пресу, телебачення і радіомовлення. Акредитація журналіста інформаційного агентства при державних органах та органах управління об'єднань  громадян  проводиться  на підставах і в порядку, встановлених чинним законодавством України.

Хотілося б відмітити, що основною функцією інформаційних агентств є забезпечування оперативною інформацією газети, журнали, інші інформаційні установи, а також приватних осіб. З появою інтернету можливості інформаційних агентств були розширені, а тому їхня кількість стрімко зростає з кожним днем.
 
Так, в 2010 році було зареєстровано 27 інформаційних агентств, у 2011 – 30, у 2012 – 23, а у 2013 – 34 інформаційні агентства. Позитивним моментом в діяльності інформаційних агентств є простота і малозатраність створення інформаційного продукту для авторів, а також необмеженість аудиторії. До того ж, якщо оцінювати оперативність, обсяги інформації та масштаб впливу на громадську думку, вони є лідерами серед інших ЗМІ.

Таким чином, якщо у Вас виникне бажання зареєструвати інформаційне агентство – з радістю Вам в цьому допоможемо!