• (044) 222-88-32
 • (097) 785-36-96
Факти про ІВ
Успішні рекламні кампанії популярних ТМ
Корисне
 • Держзбір за подання заявки на реєстрацію торговельної марки можливо сплатити протягом 2-х місяців від дати подання заявки
 • Вартість реєстрації торговельної марки для одного класу протягом 18-20 міс. складає 7749 грн., включаючи офіційний пошук
 • Майнові права на торговельну марку діють протягом 10 років. Даний строк може бути продовженим кожен раз на 10 років
 • Поняття «торговельна марка», «товарний знак», «знак для товарів і послуг» – ідентичні за змістом; брендом прийнято називати уже відому ТМ

Розробка та реєстрація ліцензійних договорів

Відповідно до ліцензійного договору, одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог законодавства.

Однією з відмінностей ліцензійного договору від договору передання прав є те, що власник об'єкта права інтелектуальної власності, стосовно якого укладається договір, залишається колишнім, він не змінюється.

Зокрема, ліцензійні договори не підлягають обов'язковій державній реєстрації. Тим не менш, в останні роки обидві сторони ліцензійного договору сходяться на думці, що така реєстрація для їхнього ж власного спокою просто необхідна. Та й вартість процедури державної реєстрації договору дуже навіть прийнятна. Докладніше про види ліцензії, особливості ліцензійного договору Ви зможете ознайомитися нижче.

Фахівці нашого Агентства грамотно і професійно розроблять ліцензійні договори на Ваші об'єкти інтелектуальної власності, виходячи з конкретно поставлених Вами завдань і необхідних Вам умов. 

Ліцензія на використання об'єкта інтелектуальної власності - це письмове повноваження, яке видається особою, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта інтелектуальної власності (ліцензіар), іншій особі (ліцензіату). Дане письмове повноваження дає право ліцензіату на використання цього об'єкта в певній обмеженій сфері.

Ліцензія на використання об'єкта інтелектуальної власності може бути оформлена як окремий документ або бути складовою частиною ліцензійного договору.

Цивільним кодексом України передбачено три види ліцензії: виняткова, невиключна, одинична.

Виняткова ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, а також видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.

Одинична ліцензія видається лише одному ліцензіару і виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, але не виключає можливості використання ліцензіаром цього об'єкта у зазначеній сфері.

Невиключна ліцензія не виключає можливості використання ліцензіаром об'єкта інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, а також видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.

Субліцензія - це письмове повноваження, яке видається ліцензіатом на використання об'єкта інтелектуальної власності іншій особі (субліцензіату). Важливою умовою видачі субліцензії є те, що вона може бути видана виключно за письмовою згодою ліцензіара.

Ліцензійний договір, як правило, укладається відносно вже зареєстрованого об'єкта інтелектуальної власності.

У ліцензійному договорі передбачається:

 • Вид ліцензії;
 • Сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності;
 • Конкретні права, що надаються за договором;
 • Способи використання такого об'єкта;
 • Територія використання такого об'єкта;
 • Терміни, на які надається використання об'єкта інтелектуальної власності;
 • Розмір, порядок і строки виплати винагороди за використання;
 • А також інші умови, які сторони вважають доцільними для включення в договір.

Важливо! Права на використання об'єкта права інтелектуальної власності та способи його використання, які не передбачені в ліцензійному договорі, вважаються такими, що ліцензіату не надані.

Ліцензійний договір укладається на строк, встановлений договором, який повинен спливати не пізніше закінчення строку чинності виключних майнових прав на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності.

Договір франчайзингу мовою українського законодавства називається «договором комерційної концесії». За договором комерційної концесії, одна сторона (правовласник) зобов'язується надати іншій стороні (користувачеві) за певну плату право використання комплексом належних правоволодільцеві прав з метою виробництва і (або) продажу певного виду товару та (або) надання послуг.

Предметом договору комерційної концесії є право на використання об’єктів права інтелектуальної власності (торговельних марок, промислових зразків, винаходів, комерційних таємниць тощо), комерційного досвіду та ділової репутації.

Сторонами такого договору можуть бути фізичні та юридичні особи, які є суб'єктами підприємницької діяльності.

Форма договору: договір комерційної концесії має бути укладений у простій письмовій формі.