• (044) 222-88-32
 • (097) 785-36-96
Факти про ІВ
Успішні рекламні кампанії популярних ТМ
Корисне
 • Для початку роботи достатньо повідомити назву ТМ, види діяльності по ній, данні особи-заявника, а також відправити логотип (за наявності)
 • Обсяг правової охорони торговельної марки визначається зазначеними у Свідоцтві зображенням та переліком класів
 • Договір передання прав на торговельну марку підлягає обов`язковій державній реєстрації
 • Класи МКТП – 45 категорій, в яких розділені всі можливі товари та послуги

Реєстрація промислових зразків

Стрімкий розвиток мистецтва дизайну призвів до того, що споживач стає все більш зацікавлений в тому, щоб товари, які він бажає придбати, були не тільки корисними, але й привабливими в естетичному плані. Це змушує виробників не тільки вкладати в дизайн більшу кількість коштів, а й серйозніше замислитися над захистом результатів творчої праці дизайнерів шляхом придбання прав на промислові зразки.

Промисловий зразок, як один з об'єктів інтелектуальної власності, є результатом творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання. Іншими словами, це якесь оригінальне, естетичне і декоративне рішення зовнішнього вигляду виробу (продукту, товару). Промисловий зразок призначений привертати увагу покупця своїм зовнішнім виглядом. У більшості випадків зовнішнє оформлення товару стає визначальним чинником його реалізації.

Для захисту промислових зразків від неправомірного копіювання або імітації, вони повинні бути належним чином зареєстровані. Охорона промислового зразка означає, що його не можна скопіювати або зімітувати без дозволу власника прав на нього, а копії або імітації, виготовлені без такого дозволу, не можуть ні продаватися, ні імпортуватися. Документ, який свідчить про право власності на промисловий зразок, називається Патентом на промисловий зразок.

Фахівці нашого Агентства здійснюють повний комплекс послуг з реєстрації промзразка:
від попередньої консультації до отримання Патенту.

Детальніше про тарифи реєстрації промислових зразків

Умови надання правової охорони

Правова охорона надається промисловому зразку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності.

Згідно зі ст. 461 Цивільного кодексу України, промисловий зразок вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він є НОВИМ. Промисловий зразок вважається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки на реєстрацію (так звана «світова новизна»). Крім того, в процесі установки новизни промислового зразка береться до уваги зміст усіх раніше одержаних Укрпатентом заявок, за винятком тих, які вважаються відкликаними, вже відкликані або щодо них Укрпатентом прийняті рішення про відмову у видачі патентів і вичерпані можливості оскарження таких рішень.

Термін дії виключних майнових прав інтелектуальної власності на промисловий зразок спливає через п'ятнадцять років від дати подання заявки на промисловий зразок в установленому законом порядку. Документ, який свідчить про право власності на промисловий зразок, називається Патентом на промисловий зразок.

Об'єктом промислового зразка можуть бути:

 • Форма;
 • Малюнок;
 • Розфарбування;
 • Або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

Не можуть одержати правову охорону як промислового зразка наступні об'єкти:

 • об'єкти архітектури (за винятком малих архітектурних форм), промислові, гідротехнічні та інші стаціонарні споруди;
 • друкована продукція як така;
 • об'єкти нестійкої форми, що складаються з рідких, газоподібних, сипких або інших подібних речовин і т.п.

Обсяг правової охорони, що надається промисловому зразку, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу.

Заява про видачу патенту подається щодо одного промислового зразка і може містити його варіанти.

Варіантом промислового зразка може бути зовнішній вигляд виробів, які належать до однієї і тієї ж функціональної групи і схожі за сукупністю суттєвих ознак, проте мають відмінності в несуттєвих ознаках, які сприймаються візуально. Наприклад, кілька стільців, які відрізняються один від одного фактурою, кольором декоративної оббивки і т.д.

Набір (комплект) виробів може бути визнаний промисловим зразком, якщо до його складу входять вироби, які виконують функції, відмінні одна від одної, але підпорядковані загальному призначенню, яке виконує набір (комплект) виробу в цілому. З точки зору художнього конструювання всі вироби набору (комплекту) повинні мати загальне композиційне та стилістичне рішення. Наприклад, набір манікюрних інструментів, чайний сервіз, меблевий гарнітур, комплект постільної білизни і т.д.

Важливо те, що поняття «один виріб» може бути застосовано як відносно цілого виробу, наприклад, автомобіля, так і стосовно його частини, наприклад, бампера, фари тощо Таким чином, кожен з цих виробів може бути заявлено як самостійний промисловий зразок.

Для отримання патенту на промисловий зразок ми готуємо пакет необхідних документів, зокрема:

 1.   Заяву про видачу патенту.
 2. Комплект зображень виробу, які дають повне уявлення про його зовнішній вигляд.
 3. Опис промислового зразка.
 4. Креслення, схема, карта (при необхідності).

Після попередніх консультацій, підготовки та подання до Укрпатенту необхідного пакету документів, робота нашого Агентства полягає у веденні діловодства за заявкою, підготовці відповідей на запити експертів Укрпатенту, відстеження термінів процедури реєстрації та своєчасності оплати необхідних держзборів і т.д.

Право на отримання патенту на промисловий зразок має:

 • автор;
 • роботодавець, якщо промисловий зразок був створений у зв'язку з виконанням трудового договору;
 • правонаступник автора або роботодавця.

Терміни отримання патенту на промисловий зразок

За заявкою на промисловий зразок Укрпатент проводить формальну експертизу, при проведенні якої встановлюється дата подання заявки й перевіряється її відповідність встановленим вимогам.

Патентування промислового зразка за стандартною процедурою займає 4 - 6 місяців; за прискореною процедурою - 1,5 - 2 місяці.

Вартість патентування промислового зразка залежить від:

 • кількості варіантів виготовлення промислового зразка, що патентуються;
 • кількості фотографій, що ілюструють промисловий зразок;
 • вказівки кольорів промислового зразка (патентується в кольорі або ч / б);
 • процедури патентування (стандартна або прискорена).

Зокрема, розмір офіційних зборів залежить від того, чи є особа, від імені якого подається заявка на патентування, автором цього промислового зразка. У цьому випадку вартість держзборів суттєво зменшується.

Експертиза заявки на промисловий зразок:

За заявкою на промисловий зразок проводиться формальна експертиза, під час якої відповідність промислового зразка критерію правової охорони, а саме новизні, НЕ ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ.

Отримання патенту:

На підставі рішення про видачу патенту на промисловий зразок та за наявності документа про сплату державного мита за видачу патенту здійснюється публікація відомостей про видачу патенту в офіційному бюлетені Державної служби інтелектуальної власності.

Одночасно з публікацією здійснюється державна реєстрація патенту на промисловий зразок.

Майнові права інтелектуальної власності на промисловий зразок є чинними від дати публікації відомостей про його видачу та за умови оплати річного збору за підтримання чинності патенту.

Такими майновими правами є:

 • Право на використання промислового зразка;
 • Виключне право дозволяти використання промислового зразка (видавати ліцензію);
 • Виключне право перешкоджати неправомірному використанню промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання.

ВАЖЛИВО: Використанням промислового зразка вважається виробництво продукції із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування його для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в певних цілях.

Виріб вважається здійсненим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка.

Шляхи отримання правової охорони промислового зразка за кордоном:

1. Подання заявки на реєстрацію патенту на промисловий зразок безпосередньо до Патентного відомства країни-учасниці Паризької конвенції, що цікавить. Відповідно, якщо цікавить правова охорона відразу в декількох країнах, заявки подаються до Патентного відомства кожної з країн-учасниць Паризької конвенції, що Вас цікавлять.

Спочатку подається заявка на реєстрацію промислового зразка в Україні, а потім протягом шести місяців (пріоритет відповідно до Паризької конвенції) подаються заявки в будь-якій країні-учасниці Паризької конвенції із зазначенням пріоритету за заявкою, поданою в Україні. Застосування такого способу отримання правової охорони відразу в декількох країнах доцільно тоді, коли кількість країн, що цікавить, невелика.

2. Так звана «міжнародна» реєстрація промислових зразків, яка здійснюється шляхом подання однієї заявки для отримання правової охорони відразу в декількох країнах. Правовою основою такого способу патентування є міжнародний документ, прийнятий Всесвітньою організацією інтелектуальної власності, - Гаазька угода про міжнародну реєстрацію промислових зразків.

Так, система міжнародних промислових зразків (Гаазька система) пропонує власникам промислових зразків спрощений, швидкий і економічний спосіб вимагання правової охорони в кожній із країн-членів шляхом подання однієї міжнародної заявки в Міжнародне бюро ВОІВ однією мовою та сплати єдиного мита в одній валюті (швейцарські франки). Така процедура в значній мірі спрощує наступне управління промисловими зразками, оскільки дає можливість реєструвати подальші зміни або продовжувати дію патентів на наступний термін шляхом єдиної й простої процедури, здійснюваної в Міжнародному бюро ВОІВ.

Женевський Акт Гаазької угоди, який почав функціонувати з 01-го квітня 2004 р., ввів ряд нововведень, які роблять систему більш привабливою, зокрема, можливість відстрочки публікації промислового зразка до 30-ти місяців та подання натурних виробів промислових зразків, замість фотографій, ілюстрацій та інших зображень. Ці нововведення становлять особливий інтерес для виробів текстильної промисловості.