• (044) 222-88-32
 • (097) 785-36-96
Факти про ІВ
Успішні рекламні кампанії популярних ТМ
Корисне
 • Договір передання прав на торговельну марку підлягає обов`язковій державній реєстрації
 • Після подання заявки на реєстрацію торговельної марки змінювати зображення знака та розширювати перелік класів не допускається
 • Реєстрація торговельної марки в Україні і реєстрація торговельної марки за кордоном – окремі процедури
 • Торговельною маркою можуть бути, зокрема, слово (слова), зображувальні елементи (малюнки), комбінації слів та малюнків

Захист прав інтелектуальної власності на митниці

Як показує практика, дуже важливо не тільки отримати правову охорону свого об'єкта інтелектуальної власності, а й подбати про надійний захист своїх прав.

Одним із способів захистити свої права є процедура реєстрації об'єктів інтелектуальної власності в реєстрі, який ведеться Державною митною службою України для здійснення митного контролю за переміщенням даних товарів через митні термінали України.

Слід зазначити, що станом на 28.09.10 до Переліку об'єктів права інтелектуальної власності, включених до митного реєстру, було внесено 228 об'єктів, переважно торгових марок.

Для внесення об'єкта інтелектуальної власності до митного реєстру Україна, необхідно підготувати і подати до митних органів комплект документів, передбачених законодавством України, а також внести заставну суму еквівалентом 5000 євро.

Згідно зі ст. 256 чинного Митного кодексу України, особа, яким:

 • відповідно до законодавства України належать майнові права на об'єкт права інтелектуальної власності;
 • і яка має підстави вважати, що під час переміщення товарів через митний кордон України порушуються чи можуть бути порушені його права на об'єкт права інтелектуальної власності;

має право подати до органів Державної митної служби України (далі - «Держмитниця») заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на об'єкт інтелектуальної власності шляхом внесення відповідних відомостей до митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності (далі - «Реєстр»).

Реєстр включає в себе об'єкти:

 • авторського права і суміжних прав;
 • торговельні марки;
 • промислові зразки;
 • Географічні зазначення.

Інформація про зареєстровані в Реєстрі об'єктах інтелектуальної власності відправляється всім митним органам України і у разі виявлення порушення прав, їх митне оформлення призупиняється, а контрафактні товари підлягають розміщенню на складах тимчасового зберігання або на складах Держмитниці.

Відносної новою можна вважати ст. 257-1 Митного кодексу (прийнята в 2006 році) про право митних органів призупиняти митне оформлення товару за власною ініціативою. Якщо через митний кордон України переміщується товар, щодо якого не подано заяву про захист права інтелектуальної власності, однак є достатні підстави вважати, що під час його переміщення може бути порушено право на об'єкт інтелектуальної власності.

Документи, які подаються до Держмитниці

Відповідно до п. 5. Постанови КМУ «Питання реєстрації об'єктів права інтелектуальної власності у митному реєстрі, отримання інформації та взаємодії митних органів з іншими правоохоронними та контролюючими органами та власниками прав на об'єкти права інтелектуальної власності у разі призупинення митного оформлення товарів за ініціативою митного органу» від 13 квітня 2007 № 622 (далі - «Постанова»), для включення об'єкта інтелектуальної власності до митного реєстру, правовласник або його представник подає до Держмитниці:

 1. заяву про сприяння захисту майнових прав на об'єкт згідно із встановленою формою, яка затверджена Постановою. У заяві про сприяння захисту майнових прав на об'єкт права інтелектуальної власності вказуються дані про юридичну або фізичну особу-заявника, уповноваженому представнику особи, країні поставок, способі транспортування і т. п.;
 2. витяг з Державного реєстру про реєстрацію в Україні права інтелектуальної власності (для торговельних марок, які мають міжнародну реєстрацію, - виписка з Міжнародного реєстру Міжнародного бюро інтелектуальної власності, до якої додається переклад на українську мову та інформація МОН про дію в Україні міжнародної реєстрації. Для таких об'єктів, як об'єкти авторського права і суміжних прав - відомості про документи, які свідчать про наявність зазначених прав);
 3. докладний опис об'єкта і товарів, що містять об'єкт, який дає змогу митному органу ідентифікувати об'єкт і товари, а також визначити код товарів згідно з УКТЗЕД;
 4. зразки товарів, що містять об'єкт або їх фотографічне зображення;
 5. нотаріально засвідчену копію ліцензійного договору про використання об'єкта (у разі подання заяви особою, якій надано право на використання об'єкта і повноваження від імені правовласника перешкоджати неправомірному використанню об'єкта, у тому числі забороняти відповідно до законодавства таке використання).

З метою здійснення охорони прав на промислові зразки, правовласнику необхідно додати до заяви витяг з Державного реєстру патентів України на промислові зразки.

Після надходження заяви та доданих до неї матеріалів Держмитниця протягом 30 календарних днів письмово повідомляє правовласнику або його представнику про результати його розгляду. У повідомленні зазначається інформація про можливість включення об'єкта або про відмову включення його до митного реєстру та підстави такої відмови.

Правовласник або його представник після отримання повідомлення про можливість включення об'єкта до митного реєстру повинен у визначеному Держмитслужбою порядку внести заставу чи надати іншу еквівалентну гарантію.

Розмір гарантійної суми є фіксованою величиною та складає еквівалент 5000 євро.

Держмитниця після внесення правовласником або його представником застави чи надання іншої еквівалентної гарантії проводить у десятиденний строк реєстрацію об'єкта та видає правовласникові або його представникові за встановленою Держмитслужбою формою довідку про включення об'єкта до митного реєстру, в якій зазначаються дата реєстрації, номер у митному реєстрі та термін, на який здійснено реєстрацію.

Включення об'єкта до митного реєстру здійснюється на строк до 6 місяців або до 1 року.

У разі виявлення порушення прав, їх митне оформлення призупиняється, а контрафактні товари підлягають розміщенню на складах тимчасового зберігання або на складах Держмитниці.

Рішення про призупинення митного оформлення товарів приймається на термін до 15 календарних днів і може бути продовжено не більш, ніж на 15 календарних днів.

Об'єкти виключаються з Реєстру:

 1. у разі закінчення терміну реєстрації;
 2. за заявою правовласника або його представника;
 3. за рішенням суду;
 4. у разі закінчення терміну правової охорони об'єкта;
 5. у разі відкликання правовласником або його представником наданого застави або іншої еквівалентної гарантії до закінчення терміну реєстрації;
 6. у разі виявлення недостовірності поданих правовласником або його представником відомостей щодо об'єкта, включеного до митного реєстру.